WinresCloud

Uuden sukupolven varausjärjestelmä

Yhteydet Suomeen ja maailmalle

WinresCloud on suomalainen matkailuverkko, joka mahdollistaa matkailualan toimijoille väylän tarjota matkailupalvelut esittelyyn ja myyntiin kaikkialle internetiin.

Vastaavasti WinresCloud tarjoaa matkatoimistoille ja erilaisille varaamopalvelutoimijoille valmiit varausyhteydet erilaisiin matkailupalvelujen tarjoajien järjestelmiin. WinresCloud on siis rakennettu yhdistämään matkailupalvelujen tuottajat ja myyjät.

Yhteydet myyjiin ja matkailuportaaleille

Varausyhteydet palveluntarjoajiin

Winres on osa WinresCloudia

Web-portaalilla käyttöliittymät kaikkialle

Web-työkalut Winres-käyttäjille

Kuvaus

Yhteydet myyjiin ja matkailuportaaleille

WinresCloudiin rakennetaan kovaa vauhtia yhteyksiä suomalaisiin ja myös ulkomaisiin matkailupalvelujen myyjiin. Jo tällä hetkellä matkailupalvelujen myyjä voi julkaista tuotteitaan myyntiin yli kymmeneen matkailuportaaliin tai vastaavaan myyntijärjestelmään.

Varausyhteydet palveluntarjoajiin

WinresCloud sisältää tällä hetkellä noin 20 yhteyttä erilaisiin matkailupalveluiden tarjoajien järjestelmiin. Varausyhteyksien kautta matkatoimistolle, varaamolle tai vastaavalle toimijalle avautuu reaaliaikainen yhteys tuottajan palvelutarjontaan. Varausyhteyden kautta myyjä pystyy tuomaan palvelutuottajan tuotteet suoraan osaksi omaa myyntivalikoimaa.

Winres ja WinresCloud

Winres matkatoimisto- ja keskusvaraamojärjestelmä, eli ns. backoffice-järjestelmä on integroitu yhteen WinresCloudin kanssa. Käytännössä kaikilla Winres-järjestelmän käyttäjillä on suoraan käytössä kaikki WinresCloud-verkon palvelut ja yhteydet.

Portaali ja web-työkalut Winres-käyttäjille

WinresCloudin portaali sisältää useita eri sidosryhmille rakennettuja liittymiä Winres-järjestelmään. Omat liittymät löytyvät indis-asiakkaille, ryhmille, liikeasiakkaille, majoitusten huoltajille ja omistajille sekä esimerkiksi palveluntuottajayrittäjille. Lisäksi Winres-käyttäjille rakennetaan erilaisia työskentelyä helpottavia web-pohjaisia Winres-työkaluja. Useimmat työkaluista ovat ilmaisia Winressin portaalikäyttäjille.

Matkailun business-logiikat

WinresCloudiin on rakennettu suuri määrä matkailun business-logiikkaa, jolla mahdollistetaan erilaisia tiedonkäsittelyjä eri prosesseissa. Business-logiikoiden avulla voidaan rakentaa erilaisia toimintoja, kuten varaustallennuslogiikat, hintalaskenta, verokäsittely tai tilityslaskenta. Business-logiikoita käytetään osana järjestelmäkokonaisuuksia, kuten tuotteiden julkaisussa portaaleihin tai osana web-kauppaa.

Räätälöitävät rajapinnat

WinresCloud-verkon räätälöitävät rajapinnat mahdollistavat vapaan liitettävyyden verkkoon sisälle tai sieltä ulos. Rajapintoja ei olla lukittu tietyksi kiveenhakatuksi rajapinnaksi vaan niitä voidaan räätälöidä tarvetta vastaavaksi. Rajapintoja voidaan tehokkaasti liittää mitä erilaisimpiin matkailupalvelutarjoajien järjestelmiin, matkailuportaaleihin tai vaikka itsenäisiin web-myyntijärjestelmiin.

WINRESCLOUDIN YHTEYDET MAAILMALLE

WinresCloud sisältää jo nyt kymmeniä yhteyksiä palveluntarjoajien varausjärjestelmiin ja -palveluihin sekä myyntiportaaleihin. Comgate panostaa vahvasti järjestelmäintegraatioihin ja yhteyksien määrää kasvatetaan jatkuvasti. Viereisestä kuvasta näet mitä yhteyksiä WinresCloudiin on avattu tällä hetkellä.

WinresCloud-palvelutarjoajat

WINRES PORTAALIN SOVELLUKSIA

Portaaliin toteutetaan jatkuvasti uusia sovelluksia. Comgate panostaa vahvasti uusien web- ja mobiililiittymien kehitykseen. Katso viereisestä esimerkkejä olemassa olevista ratkaisuista.