Yrittäjäliittymä

Yrittäjäliittymällä varaamo tarjoaa kaikki tarpeelliset toiminnot omistajalle, huoltajalle ja palveluntarjoajalle

Yrittäjäliittymällä varaamo pystyy tarjota majoitusten omistajille, huoltajille sekä ohjelmapalveluyrittäjille kattavat toiminnot matkailupalvelujen ylläpitoon ja seurantaan. Liittymän avulla mahdollistetaan helppo ja nopea pääsy varausjärjestelmän tietoihin paikasta riippumatta. Varaamossa hallitaan kokonaisuutta ja toimintoja voidaan avata toimijoille tarpeiden mukaan.

Omien tuotteiden hallinta

Omat varaukset

Myyntiraportit ja Asiakaslistat

Varaus- ja tapahtumaraportit

Tilitykset

Mobiilikäyttö

Omien tuotteiden hallinta

Tarvittaessa majoitusten ja ohjelmapalveluiden tuottajille voidaan tarjota täysi ylläpitoliittymä omien tuotteiden hallintaan. Liittymällä voidaan ylläpitää kaikkea tuotetietoa kapasiteeteista hinnastoihin, tuotekuvauksiin ja valokuviin. Tuotteet perustetaan varaamon Winres-järjestelmään ja ylläpito voidaan avata kumppanille yhdellä asetuksella.

Omat varaukset

Majoitusten ja ohjelmapalvelujen tuottajat voivat tehdä liittymän kautta omia varauksia samaan kapasiteettikiintiöön kuin mihin asiakkaiden varaukset tehdään. Näin kapasiteettitilanteet pysyvät reaaliaikaisesti ajantasalla ja säästytään ylimääräisiltä toimenpiteiltä. Samoilla toiminnoilla pystytään kätevästi seuraamaan kohdekohtaisia varaustilanteita.

Myyntiraportit ja Asiakaslistat

Yrittäjäliittymä sisältää monipuoliset myyntiraporttitoiminnot, joilla majoitusten ja ohjelmapalveluiden tuottajat voivat seurata myynnin edistymistä. Liittymä pitää yrittäjäkohtaista asiakasrekisteriä yllä automaattisesti. Halutessaan majoitusten omistaja tai ohjelmapalveluyrittäjä voi tulostaa järjestelmästä ulos asiakasrekisterinsä.

Varaus- ja tapahtumaraportit

Varaus- ja tapahtumaraporteilla seurataan tallennettuja varauksia ja saadaan nopeasti ulos listoja tulevista varauksista. Listoja voidaan rajata tuotteittain, asiakasryhmittäin sekä ajankohdan mukaan.

Automatisoidut tilitykset

Omistajat ja ohjelmapalveluiden tuottajat voivat itse ajaa tilitysraportit liittymästä ja merkitä tilityseurot maksuun. Varaamon puolella tehtäväksi jää ainoastaan tilitysmaksuaineistojen hyväksyminen ja pankkiin siirtäminen. Koko prosessi on varaamon kannalta erittäin vaivaton ja Winres-järjestelmä huolehtii, että eurot jakaantuvat tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Mobiilikäyttö

Kaikki liittymät toimivat myös mobiilisti. Liittymien toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota ns. kenttäkäyttöön. Esimerkiksi ohjelmapalvelun tarjoaja pystyy kätevästi ottamaan seuraavan ohjelmapalvelun osallistujalistan suoraan kännykästä.

WINRES PORTAALIN SOVELLUTUKSIA

Portaaliin toteutetaan jatkuvasti uusia sovellutuksia. Comgate panostaa vahvasti uusien web- ja mobiililiittymien kehitykseen. Katso viereisestä esimerkkejä olemassa olevista ratkaisuista.

Haluatko lisätietoja ratkaisusta?