Matkailukeskuksille

WINRES RESORT

Kotimaisille matkailukeskuksille räätälöity Winres Resort -ratkaisulla hallitset koko toimintaympäristöäsi keskitetysti yhdestä paikasta.

Varaukset kaikista kanavista: suoramyynti, oma verkkokauppa, OTA-kanavat

Keskitetty tuote- ja kiintiöhallinta

Automatisoitu taloushallinta

Automatisoidut toiminnot matkanjärjestäjille

Kuvaus

Winres Resort -järjestelmä on suunniteltu suomalaisten matkailukeskusten tarpeisiin. Tyypillinen matkailukeskus tai resort voi tarjota matkailijoille monenlaisia palveluja: majoitusta ja siihen liittyviä lisäpalveluja, kuljetuksia, ateria- ja ravintolapalveluja, erilaisia ohjelmapalveluja kuten luonto-, liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuuripalveluja. Osa palveluista voidaan tuottaa itse omin voimin ja osa ostaa ulkopuolisilta alihankkijoilta. Palveluita voidaan myydä erikseen tai paketoituina kokonaisuuksina.

Matkailukeskuksella voi olla useita myynti- ja varauskanavia. Puhelimen ja sähköpostin lisäksi varauksia saadaan oman verkkokaupan tai kansainvälisten varausportaalien kautta. Kotimaisilla tai ulkomaisilla matkanjärjestäjillä voi olla omia varauskiintiöitä ja sopimushintoja. Yhdelle tuotteelle voi olla erilaisia hintoja varauskanavasta riippuen.

Winres Resort mahdollistaa keskitetyn tuotehallinnan, jossa kaikki myytävissä oleva kapasiteetti hallinnoidaan yhdessä paikassa ja sitä voidaan myydä samanaikaisesti eri kanavissa, tuotteissa tai paketeissa. Hinnoittelutoiminnot mahdollistavat rinnakkaishinnoittelun eri myyntikanavissa ja sopimushinnat matkanjärjestäjien varattaviksi.

Varaukset kaikista kanavista ovat kootusti yhdessä paikassa ja aina ajan tasalla. Kaikki myynti-, laskutus- ja maksutiedot kirjautuvat reaaliajassa myyntireskontraan oikeilla verokannoilla. Mahdollisten alihankkijoiden tuottamista palveluista kertyvät tulot tilittyvät automaattisesti palveluiden tuottajille.

AUTOMATISOITU TALOUSHALLINTA

Kokonaisuus hallitsee myynnit kaikista myyntikanavista: suoramyynnistä, verkkokaupasta, OTA- myyntikanavista ja matkanjärjestäjämyynnistä. Kaikki myynnit kirjautuvat automaattisesti järjestelmän myyntireskontraan, jossa niitä pystytään käsittelemään keskitetysti. Myös maksutiedot ovat reaaliajassa.

Järjestelmä hallitsee ennakko-, osa- ja loppulaskutukset, samoin huomautuslaskut.

Jos myynnissä on mukana alihankkijoiden palveluita (esim. kuljetuspalvelut), saadaan myynnistä kertyvät alihankkijatulot tilitettyä automaattisesti palvelujen tuottajille.

Kaikki myynti viedään kirjanpitoon yhdellä ajolla kuukausittain. Pitkälle automatisoitu kokonaisuus säästää matkailuyrittäjältä valtavasti manuaalista työtä.

KESKITETTY TUOTE- JA KIINTIÖHALLINTA

Järjestelmä tuntee kaikki tuotetyypit: majoitukset, majoituksen lisäpalvelut, aktiviteetit, kuljetukset, muut lisäpalvelut ja myös eri tuotteista muodostetut paketit.

Kapasiteettia voidaan jakaa tuotteille ja paketeille kiintiöpohjaisesti. Samaa kapasiteettia voidaan siis myydä eri tuotteilla.

Tuotehallinta tuntee kaikki verokannat: 10%, 14%, 24% sekä matkapakettien marginaaliveron.

Hinnastoja voidaan määritellä eri hintakausille. Myös kiintiöidyt hinnastot ovat käytettävissä. Tällöin eri tuotteille, asiakkaille, myyntikanaville tai matkanjärjestäjäkumppaneille voidaan käyttää omia hinnastoja.

VERKKOKAUPPA JA MYYNTIKANAVAT

Järjestelmään perustetut tuotteet saadaan myyntiin omaan verkkokauppaan, minkä lisäksi järjestelmässä on yhteydet myös parhaimpiin kansainvälisiin myyntikanaviin (esim. Booking.com ja Expedia). Matkanjärjestäjät voivat kirjautua verkkokauppaan omilla tunnuksilla ja tekemään varauksia omilla sopimushinnoillaan. Matkanjärjestäjäkohtaisen tuotehinnoittelun lisäksi järjestelmään voidaan tarvittaessa luoda matkanjärjestäjille myös omia tuotteita, jotka eivät ole yleisessä myynnissä.

Winres-perusjärjestelmä

Winres-perusjärjestelmä sisältää matkailuyrityksen varaus-, taloushallinta- ja CRM-toiminnot.
Alla esitellyt perusominaisuudet sisältyvät kaikkiin Comgaten toimittamiin Winres-ratkaisuihin.

Varaustoiminnot

Varaukselle valitaan asiakas, myytävät tuotteet ja hinnoitellaan tarvittaessa. Varaus tallennetaan ja laskut voidaan muodostaa heti tai myöhemmin. Järjestelmä hoitaa kaiken muun; verokäsittelyt, provisiot, kapasiteetit, hinnoittelut, historiat ja tiedot kirjanpitoon.

Laskutus- ja kassatoiminnot

Laskut muodostetaan suoraan varauksesta. Muutoksissa ja peruutuksissa vanhat laskut hyvitetään automaattisesti. Tulleet suoritukset huomioidaan automaattisesti uusissa laskuissa. Ennakko- ja loppulaskut saadaan samalla kertaa. Laskut voidaan tulostaa tai lähettää asiakkaalle sähköpostitse. Myös sähköinen laskutus (finvoice) on mahdollista ottaa käyttöön.

CRM Asiakashallinta

Kaikki varauksen tehneet asiakkaat yhteystietoineen tallentuvat järjestelmään. Uutta varausta aloitettaessa saadaan vanhan asiakkaan tiedot suoraan rekisteristä. Uusi asiakas lisätään rekisteriin suoraan varausta tehtäessä. Asiakkaiden ostot tilastoituvat automaattisesti. Tietoja hyödynnetään mm. tilastoinnissa ja poimittaessa asiakkaita erilaisiin postituksiin.

Myyntitilastot

Järjestelmä tilastoi myyntiä tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, agenteittain ja virkailijoittain. Raportit ajetaan aina tarvittaessa halutulle aikavälille. Raportit saadaan euroina tai matkustajamäärinä. Hakuperusteena on sekä varauspäivä että lähtöpäivä. Raporteille voidaan ottaa 1-4 vertailuvuotta, jolloin nähdään suoraan, miten kauppa käy suhteessa aikaisempiin vuosiin.

Myyntireskontra

Uudet laskut ja kassatapahtumat näkyvät reskontrassa automaattisesti ja välittömästi. Pankkiin tulleet suoritukset luetaan järjestelmään automaattisesti siirtotiedostosta. Laskukyselyjä voidaan tehdä varaukselle, asiakkaalle, agentille, kohteelle, lähtöpäivälle, jne. Erääntyneet ja huomautuslaskut voidaan ottaa esim. varaukselle, asiakkaalle ja agentille.

Raportit kirjanpitoon

Winres tiliöi myynnin automaattisesti jo varausta tehtäessä. Myynti päätetään kirjanpitoon kuukausittain. Myyntiraportin lisäksi tarvitaan ennakko- ja myyntisaamisraportit sekä lasku- ja suoritusluettelo. Kuukauden kirjanpito on käsitelty keskimäärin tunnissa. Kirjanpitoraporttien lisäksi ohjelmasta voidaan tulostaa raportti Kuluttajavirastolle.