Matkanjärjestäjälle

Winres Matkanjärjestäjälle

Winres-järjestelmä tuntee matkanjärjestäjän varausprosessin alusta loppuun.

Matkanjärjestäjän matkapaketit koostuvat useimmiten eri osista, kuten majoituksista, lennoista, laivapaikoista, bussimatkoista, retkistä ja muista oheispalveluista. Winres hallitsee matkojen monimutkaiset tuotteistukset, hinnoittelut ja kapasiteetin käsittelyn. Samaa kapasiteettia voidaan tarvittaessa jakaa eri matkojen kesken, esimerkiksi jos samaa hotellimajoitusta käytetään useammassa eri matkavaihtoehdossa. Myös erilaisten ryhmämatkojen hallinnointi onnistuu helposti.

Matkan varaaminen on helppoa – valitaan haluttu matka, ja siihen liittyvät tuotteet ja kirjataan asiakkaan yhteystiedot ja matkustajien lisätiedot. Varaus tallennetaan ja varausvahvistus/laskut liitteineen muodostetaan joko paperitulosteina tai sähköisinä. Varaaminen hoituu yhtä kätevästi, oli sitten kyseessä yksittäis- tai ryhmävaraus.

Ominaisuudet

Matkanjärjestäjän Winres sisältää kattavan valikoiman ominaisuuksia.

Varaustoiminnot

Laskutus ja kassa

Myyntireskontra

CRM Asiakashallinta

Myyntitilastot

Valmismatkatuotteistukset

Kapasiteetit

Hinnat

Lähdöt

Matkustajakäsittelyt

Tuottajatilitykset

Matkustajaluettelot

Varaustilanneraportit

Raportit kirjanpitoon

Verkkokauppa

Agenttiliittymä

Piiloagentti

Toimintokuvaukset

Varaustilanteet, varaustilanneraportit

Lähdön varaustilanne saadaan näkyville aina varausta tehtäessä. Graafisesta näytöstä paikkatilanteet selviävät nopeasti. Yhdellä hiiren painalluksella päästään varaamaan matkaa. Järjestelmä valvoo varaustilannetta herkeämättä ja huolehtii siitä, että ylibuukkauksia ei synny. Varaustilannetta voidaan seurata myös raporteilta, joita voidaan ajaa matkapaketeittain, lähdöittäin tai tuotteittain.

Jaetut kiintiöt

Saman hotellin majoituskiintiötä voidaan myydä useammassa eri matkapaketissa käyttämällä automaattista kapasiteetin jakoa. Winresiin perustetaan yksi ``varasto`` kullekin majoitustuotteelle, ja järjestelmä jakaa sitä haluttuihin matkoihin sitä mukaan, kun kauppa käy. Ominaisuus toimii myös eri järjestelmien kesken, mikä mahdollistaa haluttaessa vaikka matkanjärjestäjien yhteistyön. Yhdessä voidaan ottaa suurempia kiintiöitä, jolloin voidaan neuvotella edullisemmat ostohinnat.

Valmismatkapakettien tuotteistus

Valmismatka voi olla hotelli- tai kylpylämatka, risteily, ranta- tai kaupunkiloma, bussimatka teatteriin jne. Matka voi alkaa lentokentältä tai satamasta tai sitä voi edeltää bussikuljetus matkustajien kotipaikkakunnilta. Valmismatka perustetaan järjestelmään tuotteineen, lähtöineen, kapasiteetteineen ja hintoineen. Valmismatkalla pitää olla määrätty tulo ja lähtöaika, kiinteään hintaan myytävät tuotteet ja kapasiteetti, jonka riittävyyttä mitataan. Muuten matkojen tyyppiä tai sisältöä ei ole rajoitettu. Valmismatkojen tuotteita voivat olla majoitukset, lento-, laiva-, bussi- tai muut kuljetukset, retket, ruokailut ym. oheispalvelut. Tuotteille määritellään kuvaukset, tuottajat, kapasiteetit ja hinnastot. Kapasiteetit ja hinnastot määritellään lähdöittäin. Myös nais-/miespaikkakäsittelyt ovat mukana. Hinnastoihin voidaan määritellä monipuolisesti esimerkiksi ryhmä-, lapsi- tai eläkeläishintoja tai -alennuksia.

Matkustajatiedot

Varauksen matkustajat lisätään Winresiin suoraan varattaessa. Kysyttävät matkustajatiedot määritellään matkakohtaisesti. Lentäen tehtävälle matkalle tarvitaan eri tietoja kuin laivamatkalle. Viisumi lisää kysyttävien tietojen määrää. Järjestelmä huolehtii siitä, että kaikkien matkustajien tarvittavat tiedot on ilmoitettu. Järjestelmään tallennetaan myös matkustajien erikoistoiveet ja –huomautukset

Matkustajalistat

Winres–valmismatkajärjestelmä tuottaa kaikki tarvittavat matkustajaluettelot: lento- ja laivalistat, huone- ja hyttilistat, viisumilistat, bussilistat ja lisäpalvelulistat. Matkustajaluettelo-ohjelmasta on valmistunut myös uusi web-pohjainen sovellus, jolla matkustajalistoja pystyy räätälöimään täysin oman tarpeen mukaan. Lue lisää täältä.

Matkanjärjestäjän verkkokauppa

Kaikki matkatyypit

Intres-verkkokaupassa näytetään ne kohteet, tuotteet ja lähdöt, jotka matkanjärjestäjä on määritellyt sinne näkymään. Matkat voivat olla lentäen suoritettavia valmismatkoja, risteilyjä, kylpylämatkoja, kaupunkilomia, kiertomatkoja jne. Mikä tahansa omana valmismatkana myytävä kohde tai tuote voidaan laittaa myyntiin myös verkkokauppaan. Perusmatkan (yleensä majoitus ja kuljetus) ohella on mahdollisuus varata myös mitä tahansa lisäpalveluita: retkiä, ruokailuja, hyttejä, bussikuljetuksia jne. Asiakkaalta verkkokaupassa kysyttävät matkustajatiedot määritetään Winresissä, jolloin ne kysytään asiakkaalta kohteen mukaan, esim. lentäen tehtävälle matkalle tarvitaan eri tietoja kuin laivalla tehtävälle matkalle. Verkkokaupassa on mahdollista kysyä asiakkaalta eri tietoja kuin Winresissä.

MAKSUPALVELUT

Verkkokauppa sisältää valmiit maksupalvelut. Tee vain sopimukset maksuliikkeiden kanssa ja toiminnot ovat valmiina. Asiakas maksaa varauksen suoraan verkkokaupassa.

KIELIVERSIOT JA VALUUTAT

Verkkokauppa voi toimia samanaikaistesti usealla eri kielellä. Kieli valitaan automaattisesti sen mukaan, miltä sivustolta asiakas sen käynnisti. Jos palvelua tarjotaan alueilla, joissa käytetään muuta kuin matkanjärjestäjän omaa valuuttaa, voidaan myös varauserittely muodostamaan eri valuutoissa.

Agenttiliittymä

Jälleenmyyjän virkailija kirjautuu sisään Intresiin omilla tunnuksillaan. Tämän jälkeen järjestelmä tietää mm. miten matkatoimiston palkkio lasketaan ja onko toimisto normaalissa laskutuksessa vai suoraveloituksessa. Muuten varaus etenee samoin kuin kuluttajien suoraan tekemä varauskin. Jälleenmyyjä ei joudu maksamaan varausta heti, vaan siitä muodostetaan lasku. Jos jälleenmyyjää laskutetaan normaalisti, Intres muodostaa nettohintaisen laskun, ja lähettää sen automaattisesti varauksen tehneen virkailijan sähköpostiin. Jos jälleenmyyjä on suoraveloituksessa, Intres muodostaa bruttohintaisen laskun asiakkaalle. Asiakas maksaa varauksen matkanjärjestäjälle, joka tilittää myyntipalkkiot jälleenmyyjälle. Agenttiliittymän ominaisuuksia ovat varaus, varauksen peruuttaminen, varaustilastot, varausten siirtäminen omaan Winres-järjestelmään ja matkanjärjestäjältä tulevat agentti-infot.

Piiloagenttitoiminto

Matkanjärjestäjä voi sopia jälleenmyyjän kanssa, että tämä laittaa linkin varausjärjestelmään omille nettisivuilleen. Samassa yhteydessä sovitaan, minkä palkkion jälleenmyyjä saa verkkokaupan tulleista varauksista. Kun asiakas tekee varauksen, varaus tallentuu agenttivarauksena matkanjärjestäjän järjestelmään. Asiakas maksaa varauksen matkanjärjestäjälle joko heti tai automaattisesti sähköpostiin tulleella laskulla. Matkanjärjestäjä tilittää sovitun provision jälleenmyyjälle.

HELPPO LIITTÄMINEN OMILLE SIVUILLE

Verkkokaupan voi integroida matkanjärjestäjän omille web-sivustoille, eikä sivustoa siten tarvitse rakentaa uudestaan. Käyttöliittymän värisävyt, fontit ja komponenttien muodot ovat räätälöitävissä matkanjärjestäjän toivomusten mukaisesti. Web-sivustolla mahdollisesti olevat valmiit kohde- ja tuotekuvaukset voidaan linkittää suoraan varauksiin.

Winres-perusjärjestelmä

Winres-perusjärjestelmä sisältää matkailuyrityksen varaus-, taloushallinta- ja CRM-toiminnot.
Alla esitellyt perusominaisuudet sisältyvät kaikkiin Comgaten toimittamiin Winres-ratkaisuihin.

Varaustoiminnot

Varaukselle valitaan asiakas, myytävät tuotteet ja hinnoitellaan tarvittaessa. Varaus tallennetaan ja laskut voidaan muodostaa heti tai myöhemmin. Järjestelmä hoitaa kaiken muun; verokäsittelyt, provisiot, kapasiteetit, hinnoittelut, historiat ja tiedot kirjanpitoon.

Laskutus- ja kassatoiminnot

Laskut muodostetaan suoraan varauksesta. Muutoksissa ja peruutuksissa vanhat laskut hyvitetään automaattisesti. Tulleet suoritukset huomioidaan automaattisesti uusissa laskuissa. Ennakko- ja loppulaskut saadaan samalla kertaa. Laskut voidaan tulostaa tai lähettää asiakkaalle sähköpostitse. Myös sähköinen laskutus (finvoice) on mahdollista ottaa käyttöön.

CRM Asiakashallinta

Kaikki varauksen tehneet asiakkaat yhteystietoineen tallentuvat järjestelmään. Uutta varausta aloitettaessa saadaan vanhan asiakkaan tiedot suoraan rekisteristä. Uusi asiakas lisätään rekisteriin suoraan varausta tehtäessä. Asiakkaiden ostot tilastoituvat automaattisesti. Tietoja hyödynnetään mm. tilastoinnissa ja poimittaessa asiakkaita erilaisiin postituksiin.

Myyntitilastot

Järjestelmä tilastoi myyntiä tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, agenteittain ja virkailijoittain. Raportit ajetaan aina tarvittaessa halutulle aikavälille. Raportit saadaan euroina tai matkustajamäärinä. Hakuperusteena on sekä varauspäivä että lähtöpäivä. Raporteille voidaan ottaa 1-4 vertailuvuotta, jolloin nähdään suoraan, miten kauppa käy suhteessa aikaisempiin vuosiin.

Myyntireskontra

Uudet laskut ja kassatapahtumat näkyvät reskontrassa automaattisesti ja välittömästi. Pankkiin tulleet suoritukset luetaan järjestelmään automaattisesti siirtotiedostosta. Laskukyselyjä voidaan tehdä varaukselle, asiakkaalle, agentille, kohteelle, lähtöpäivälle, jne. Erääntyneet ja huomautuslaskut voidaan ottaa esim. varaukselle, asiakkaalle ja agentille.

Raportit kirjanpitoon

Winres tiliöi myynnin automaattisesti jo varausta tehtäessä. Myynti päätetään kirjanpitoon kuukausittain. Myyntiraportin lisäksi tarvitaan ennakko- ja myyntisaamisraportit sekä lasku- ja suoritusluettelo. Kuukauden kirjanpito on käsitelty keskimäärin tunnissa. Kirjanpitoraporttien lisäksi ohjelmasta voidaan tulostaa raportti Kuluttajavirastolle.