Joiku Booking

Uuden sukupolven varausjärjestelmä

Keskusvaraamoille ja matkailukeskuksille

Joiku Booking yhdistää keskusvaraamon ja alueen matkailuyrittäjät yhdellä ratkaisulla automatisoiden matkailupalveluiden myyntiprosessin ja taloushallinnan.

Joiku Booking on päivitetty Winres Keskusvaraamojärjestelmä sisältäen lähes hengästyttävän määrän uutuuksia

Uudet verkkokaupparatkaisut keskusvaraamoille ja matkailukeskuksille

Oma verkkokauppa matkailupalveluyrittäjille

Joikubooking.com - kaikille keskusvaraamoille yhteinen ulkomaisille asiakkaille suunnattu myyntiportaali

Asiakkaan Omaloma-palvelu

Automatisoidut yhteydet Booking.comiin ja muihin merkittäviin myyntiportaaleihin

Uudistetut yhteydet Opera ja Hotellinx-hotellijärjestelmiin

Monipuolinen yrittäjäliittymä matkailupalveluyrittäjälle

Winres Keskusvaraamon taloushallintajärjestelmä

UUSI VERKKOKAUPPA SULAUTUU OSAKSI WEB-SIVUSTOA

Täysin uudelleen rakennettu verkkokaupparatkaisu perustuu uusimpiin web-teknologioihin ja tarjoaa lähes rajattomat käyttömahdollisuudet. Komponenttipohjainen verkkokauppa istutetaan suoraan keskusvaraamon web-sivuille; enää ei siis ole kyse erillisestä verkkokaupasta, vaan majoitusten ja matkailupalvelujen myynti toteutetaan suoraan esittelysivulta.

Toinen merkittävä verkkokaupan ominaisuus on ns. dynaamiset sivut. Varsinkin majoitusten ja matkailupalvelujen esittelysivut voidaan automatisoida täysin siten, että sisältö luodaan suoraan Winresin tuotannon perusteella. Älykkään komponenttiteknologian vuoksi dynaamisen esittelysivun ulkoasu voidaan toteuttaa täysin vapaasti juuri niin tyylikkääksi kuin on tarvetta.

Verkkokauppa sisältää myös ns. markkinapaikkatoiminnot siten että majoituksen yhteyteen asiakkaalle voidaan tarjota alueen muita matkailupalveluja. Asiakas valitsee haluamansa palvelut ostoskoriin ja ostaa matkapaketin kerralla.

Uusi verkkokaupparatkaisu voidaan ottaa käyttöön kolmella eri tavalla: ratkaisu istutetaan nykyiseen web-sivustoon; verkkokauppa toimitetaan valmiina tyylikkäänä web-sivustokokonaisuutena tai web-sivusto verkkokaupparatkaisuineen rakennetaan ja räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

JOIKUBOOKING.COM MYYNTIPORTAALI TUO ASIAKKAITA SEKÄ ULKOMAILTA ETTÄ KOTIMAASTA

Joikubooking.com-portaali kerää yhteen kymmenien suomalaisten keskusvaraamojen majoitus- ja matkailupalvelut ja tarjoaa ne myyntiin yhteisessä verkkokaupassa. Myynti kohdistetaan ensisijaisesti ulkomaalaisille asiakkaille, mutta portaali toimii hyvin myös suomalaisille varaajille.

Joikubooking.com sisältää myös ns. markkinapaikkatoiminnot siten että majoituksen yhteyteen asiakkaalle voidaan tarjota alueen muita matkailupalveluja. Asiakas valitsee haluamansa palvelut ostoskoriin ja ostaa matkapaketin kerralla.

OMA VERKKOKAUPPA YRITTÄJÄLLE

Joiku Booking sisältää valmiin verkkokaupan myös majoitus- tai ohjelmapalvelu yrittäjälle. Verkkokauppa on samalla tyylikäs verkkosivusto, joka sisältää yrittäjän ja palvelujen esittelyt sekä täydet verkkokauppatoiminnot. Varaukset tallentuvat keskusvaraamon Winres-järjestelmään aivan samoin kuin ne oltaisin tehty varaamon verkkokaupasta. Yrittäjä ylläpitää verkkokaupan tietosisältöjä itsenäisesti Joiku Bookingin Yrittäjäliittymästä, verkkokaupan tuotteistus tulee automaattisesti keskusvaraamon Winres-järjestelmästä.

Jos yrittäjällä on jo olemassa omat verkkosivustot, voidaan verkkokauppatoiminnot kytkeä sivustolle.

OMALOMA-PALVELULLA MYYT ASIAKKAALLE LISÄPALVELUJA ENNEN MATKAA JA MATKAN AIKANA

Asiakas saa varauksen tehdessään Omaloma-palvelun käyttöönsä. Palvelun avulla asiakas voi tutustua alueen matkailupalveluihin ja tehdä lisäostoksia. Omaloma-palvelu toimii asiakkaalla sekä ennen matkaa että matkan aikana. Omaloma-palvelusta asiakas voi myös nähdä varauksensa tiedot sekä maksaa esimerkiksi loppumaksun.

Winresin CRM-toiminnoilla Keskusvaraamo voi tehdä kohdennettuja markkinointikampanjoita esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista paikalla oleville asiakkaaille –  ja asiakas voi tehdä ostokset helposti suoraan Omaloma-palvelusta.

AUTOMATISOIDUT YHTEYDET BOOKING.COMIIN JA MUIHIN MERKITTÄVIIN MYYNTIPORTAALEIHIN

Kokonaisuus sisältää automatisoidut yhteydet maailman suurimpaan matkailumyyntiportaaliin Booking.comiin sekä merkittävimpiin kotimaisiin matkailuportaaleihin, kuten GoFinland ja Lumipallo. Myös kansainväliseen myyntiin suunnattu Joikubooking.com on mukana valikoimassa.

Majoitukset julkaistaan myyntiin keskitetysti Keskusvaraamon Winresin kautta. Kokonaisuus pysyy näin ollen hyvin hallinnassa, koska kaikki kapasiteetin hallinta pidetään vain yhdessä paikassa.

Julkaisu portaaleihin on automatisoitu siten, että ylimääräistä käsityötä ei tarvita.

UUDISTETTU YRITTÄJÄLIITTYMÄ ENTISTÄ MONIPUOLISEMMILLA PALVELUILLA

Liittymän avulla yrittäjä saa tilastot varauksista, näkee varaustilanteet ja toteuttaa omat varaukset. Responsiivisuutensa vuoksi Yrittäjäliittymä toimii hyvin myös matkailupalvelun toimittajalla liikkuvassa työssä, jolloin esimerkiksi osallistujalista saadaan kätevästi näkyville suoraan puhelimesta.
Haluttaessa yrittäjä pystyy myös itse täysin ylläpitämään tuotteistuksiaan hinnastoineen ja kapasiteetteineen. Myös yrittäjän oman verkkokaupan tietosisältöjen ylläpito hoituu liittymän kautta.

JOIKU BOOKING SISÄLTÄÄ KESKUSVARAAMON TALOUSHALLINTA- JA MATKATUOTANTOJÄRJESTELMÄN

Winres-keskusvaraamojärjestelmä hallitsee koko myyntiprosessin tuotteistamisesta asiakasvarauksiin, tuottajatilityksiin ja kirjanpitoraportteihin. Samalla järjestelmällä pystytään hallitsemaan koko alueen matkailupalveluiden tuotanto riippumatta siitä kuka ne tuottaa. Kaikki toimii automaattisesti ja keskitetysti yhdestä järjestelmästä.