Matkatoimistolle

Winres Matkatoimistoille

Winresillä hallitset matkatoimiston koko palveluprosessin ja seuraat missä mennään myynnissä.

Winres tuntee ennakko- ja loppumaksut, hallitsee kaikki mahdolliset verokäsittelyt välitysmyynnin veroista marginaaliveroihin, ja osaa myös valuuttakäsittelyt. Kun virkailija tekee varauksen varausohjelmassa, varaus kaikkine tietoineen on heti hyödynnettävissä järjestelmän muissa osissa. Asiakastiedot ovat käytettävissä CRM-asiakashallinnassa markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin. Varauksen laskutus- ja maksutietoja pääsee tutkimaan myyntireskontrassa. Myyntiä voidaan seurata kattavien myyntiraporttien avulla. Kirjanpitoraporteista saadaan tulostettua kirjanpitoon vaadittavat dokumentit.

Ominaisuudet

Winres-järjestelmällä hoidat kaikki matkatoimiston rutiinit.

Varaustoiminnot

Laskutus ja kassa

Myyntireskontra

Verkkokauppa

Myyntitilastot

Valuuttakäsittelyt

Raportit kirjanpitoon

Agenttiliittymä

GDS-järjestelmäyhteydet

CRM Asiakashallinta

BSP-tilitysten tarkistus

Piiloagentti

Kuvaukset

GDS-järjestelmäyhteydet

Matkatoimistot varaavat lentoja eri ns. GDS-järjestelmien kautta. Winres sisältää varausten siirtotoiminnot Amadeuksesta, Galileosta ja Sabresta. Siirron avulla lentovarauksen tiedot saadaan siirrettyä laskutukseen kätevästi ja ilman näppäilyvirheitä. Siirtotoiminto purkaa lentoreitin selväkieliseksi sekä siirtää lentolippujen numerot, matkustajien nimet ja hinnat Winres-laskulle. Jos siirto on tehty ennen lippujen tulostusta, siirto tehdään uudestaan lipputulostuksen jälkeen. Näin saadaan myös lippujen numerot mukaan. Amadeus, Galileo ja Sabre –varaukset siirretään käyttäen GDS-järjestelmien tähän tarkoitukseen tuottamia sanomia.

Dynaaminen paketointi

Matkatoimiston verkkokaupassa voidaan myydä lentoja, majoituksia, lisäpalveluita ja näiden yhdistelmiä. Lennot ja majoitukset hintoineen ja kapasiteetteineen haetaan suoraan ulkoisista järjestelmistä. On myös mahdollista, että osa myytävistä tuotteista haetaan ulkoisista järjestelmistä ja osa matkatoimiston omasta järjestelmästä. Lennot hintoineen haetaan reaaliaikaisesti Galileo-järjestelmästä. Majoitusten hotellipankiksi voi valita Sunhotelsin, GTA:n tai molemmat. Kun asiakas tallentaa ja maksaa varauksensa, varaus tallennetaan Winresin lisäksi käytössä oleviin ulkoisiin järjestelmiin. Varausvahvistukset, voucherit ja lentoliput lähetetään asiakkaalle automaattisesti varauksen tallennuksen jälkeen.

BSP-tilitykset

BSP-tilityksen automaattitarkistuksen avulla varmistetaan, että kaikki kirjoitetut lentoliput on myös laskutettu. Toiminto etsii BSP-tilityksessä mukana olleita lentolippujen numeroita Winresistä. Tuloksena on raportti, joka kertoo, löytyikö lippu vai ei. Tarkistus voidaan ajaa useampaan kertaan. Ajojen välillä varauksiin lisätään lippujen numeroita niin, että lopulta kaikki numerot löytyvät. Viimeisen ajon jälkeen merkitään ajo lopulliseksi, jonka jälkeen sitä ei enää voi uusia. Tilitystiedot on mahdollista ajaa suoraan Winres-ostoreskontraan, jolloin lennot huomioidaan automaattisesti katelaskelmissa.

Verkkokauppa

Winres-matkatoimistojärjestelmä on laajennettavissa Intres-verkkokaupalla, jonka kautta kuluttajat ja jälleenmyyjät/agentit voivat itse varata lentoja ja hotelleja sekä muodostaa omia matkapaketteja – valitsemalla sopivia lentoja, majoituksia ja lisäpalveluita. Matkadokumentit ja lentoliput lähetetään asiakkaalle automaattisesti, joten mitään manuaalityötä ei tarvita. Varaukset ja maksutapahtumat kirjautuvat suoraan Winresiin, jossa ne ovat samantien myös virkailijan käsiteltävissä. Matkatoimiston jälleenmyyjä voi hyödyntää ns. piiloagentti-konseptia (affiliate office) ja linkittää Intres-verkkokaupan omille sivuilleen.

Winres-perusjärjestelmä

Winres-perusjärjestelmä sisältää matkailuyrityksen varaus-, taloushallinta- ja CRM-toiminnot.
Alla esitellyt perusominaisuudet sisältyvät kaikkiin Comgaten toimittamiin Winres-ratkaisuihin.

Varaustoiminnot

Varaukselle valitaan asiakas, myytävät tuotteet ja hinnoitellaan tarvittaessa. Varaus tallennetaan ja laskut voidaan muodostaa heti tai myöhemmin. Järjestelmä hoitaa kaiken muun; verokäsittelyt, provisiot, kapasiteetit, hinnoittelut, historiat ja tiedot kirjanpitoon.

Laskutus- ja kassatoiminnot

Laskut muodostetaan suoraan varauksesta. Muutoksissa ja peruutuksissa vanhat laskut hyvitetään automaattisesti. Tulleet suoritukset huomioidaan automaattisesti uusissa laskuissa. Ennakko- ja loppulaskut saadaan samalla kertaa. Laskut voidaan tulostaa tai lähettää asiakkaalle sähköpostitse. Myös sähköinen laskutus (finvoice) on mahdollista ottaa käyttöön.

CRM Asiakashallinta

Kaikki varauksen tehneet asiakkaat yhteystietoineen tallentuvat järjestelmään. Uutta varausta aloitettaessa saadaan vanhan asiakkaan tiedot suoraan rekisteristä. Uusi asiakas lisätään rekisteriin suoraan varausta tehtäessä. Asiakkaiden ostot tilastoituvat automaattisesti. Tietoja hyödynnetään mm. tilastoinnissa ja poimittaessa asiakkaita erilaisiin postituksiin.

Myyntitilastot

Järjestelmä tilastoi myyntiä tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, agenteittain ja virkailijoittain. Raportit ajetaan aina tarvittaessa halutulle aikavälille. Raportit saadaan euroina tai matkustajamäärinä. Hakuperusteena on sekä varauspäivä että lähtöpäivä. Raporteille voidaan ottaa 1-4 vertailuvuotta, jolloin nähdään suoraan, miten kauppa käy suhteessa aikaisempiin vuosiin.

Myyntireskontra

Uudet laskut ja kassatapahtumat näkyvät reskontrassa automaattisesti ja välittömästi. Pankkiin tulleet suoritukset luetaan järjestelmään automaattisesti siirtotiedostosta. Laskukyselyjä voidaan tehdä varaukselle, asiakkaalle, agentille, kohteelle, lähtöpäivälle, jne. Erääntyneet ja huomautuslaskut voidaan ottaa esim. varaukselle, asiakkaalle ja agentille.

Raportit kirjanpitoon

Winres tiliöi myynnin automaattisesti jo varausta tehtäessä. Myynti päätetään kirjanpitoon kuukausittain. Myyntiraportin lisäksi tarvitaan ennakko- ja myyntisaamisraportit sekä lasku- ja suoritusluettelo. Kuukauden kirjanpito on käsitelty keskimäärin tunnissa. Kirjanpitoraporttien lisäksi ohjelmasta voidaan tulostaa raportti Kuluttajavirastolle.