Asiakasesittelyt

Matkakaupan ja matkanjärjestäjätoiminnan hallinnointiin Matka Veijalainen on valinnut Comgate Oy:n Winres ja Intres -tuotteet. ”Winresin avulla on jo hoidettu ostoreskontraa, luottokorttimaksuja, asiakasrekistereitä ja matkustajaluetteloita jo joitakin vuosia"....

”Hyvät työkalut tarvitaan, sillä suuri matkustajamäärä vaatii kustannustehokkaan matkatoimistojärjestelmän. Olemme aikoinaan kokeilleet muitakin järjestelmiä, mutta ne eivät taipuneet tarpeisiimme. Nyt teemme työtä Comgaten Winres-järjestelmällä, jota on myös räätälöity tarpeisiimme.“...

”Kun pieni toimija hakee tehoja toimintaansa, työvälineiden tulee olla kunnolliset!”, sanoo matkatoimisto Heta Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Kirsi-Marja Salonen. Hän on luotsannut vuonna 1997 perustamaansa matkatoimistoa koko sen olemassaolon, mutta kokemusta matkatoimistotyöstä ja –yrittämisestä on paljon pitemmältä ajalta. Kirsi-Marja Salonen on yrittäjätoimintansa ohessa koko matkakaupan...