Matkatoimisto Heta

original

Matkatoimisto Heta

”Kun pieni toimija hakee tehoja toimintaansa, työvälineiden tulee olla kunnolliset!”, sanoo matkatoimisto Heta Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Kirsi-Marja Salonen. Hän on luotsannut vuonna 1997 perustamaansa matkatoimistoa koko sen olemassaolon, mutta kokemusta matkatoimistotyöstä ja –yrittämisestä on paljon pitemmältä ajalta. Kirsi-Marja Salonen on yrittäjätoimintansa ohessa koko matkakaupan toimialan ykkösedunvalvoja, Suomen matkatoimistoalan liiton SMAL:in hallituksen puheenjohtaja.

Matkatoimisto Heta on ollut jo alkumetreiltään Comgaten matkatoimistojärjestelmän käyttäjä ja yhteistyökumppani. ”Comgate tuntee meidät. Me voimme ostaa järjestelmästä juuri ne toiminnot, jotka me tarvitsemme. Pienen yrityksen henkilöresursseissa on tärkeää esimerkiksi etäyhteydet, jotta asioita voi tehdä missä tahansa. Laskutus-, raportointi- ja tilitoimistoyhteyksien on toimittava. Järjestelmien on osattava suomalaiset pankki- ja arvonlisäveroasiat. Toisaalta pienehköt liikematka-asiakkaamme eivät vaadi kaikkia niitä moninaisia raportteja, joita on tehtävä suurten yritysten matkahallinnolle”, sanoo Kirsi-Marja Salonen. ”Kun itse tekee matkatoimistotyön kaikilla osa-alueilla, säilyy myös hyvä ote siihen, mitä asiakkaat haluavat ja miten ja millaisilla välineillä se heille voidaan toteuttaa.”