Tapahtumajärjestelmä

TAPAHTUMAJÄRJESTELMÄ

Täysin uusitulla tapahtumajärjestäjäratkaisulla pystyt luomaan helposti näyttäviä web-varaussivustoja.

Räätälöitävät web-varauskomponentit

WordPress-web-julkaisujärjestelmä

Itse ylläpidettävät tapahtumasivustot

Valmiit tapahtumasivupohjat - templatet

Tapahtuma-arkistot

Kuvaus

Täysin uusitulla tapahtumajärjestäjäratkaisulla pystyt luomaan helposti näyttäviä web-varaussivustoja. Varaussivustot voivat olla tapahtumaan kohdennettuja esittely- ja varaussivustoja, erilaisiin ryhmämatkan varaukseen ja matkan esittelyyn tarkoitettuja sivustoja tai vaikka uusien matkakohteiden landingpage-tyyppisiä markkinointi- ja varaussivuja.

Tapahtumajärjestelmä on suoraan yhteydessä Winres Matkatoimistojärjestelmään jolloin vältytään kaikesta ylimäräisestä käsityöstä, kuten osallistuja- / matkustajalistojen tekeminen, kapasiteetin käsittely ja niin edespäin. Varaussivuilla tehty varaus on automaattisesti Winresin taloushallinnossa. Varaussivuilla myytävät tuotteet tulevat niin ikään Winresistä. Riittää, että tuotteistat Winresiin majoitukset, lisäpalvelut sekä vaadittavat osallistujatietomääritykset ja tuotteet ovat myytävissä verkkokaupassa.

Winresin tapahtumapalvelut on tehty huomioimaan erilaisten tapahtumien kertaluontoisuus ja muut erityispiirteet. Tapahtumajärjestäjän tuottamat kokoukset, konferenssit ja muut tapahtumat voivat olla luonteeltaan hyvinkin erityyppisiä. Joissain tapauksissa myydään pelkkiä tapahtumalippuja tai ilmoittaudutaan osallistujaksi, mutta usein tapahtumaan liittyy muitakin oheispalveluita, kuten majoitusta, ruokailuita, lisäpalveluita, kuljetuksia jne. Tapahtumalla voi myös olla erilaisia variaatioita, esim. paikalle voi tulla torstaina tai perjantaina ja lähteä lauantaina tai sunnuntaina, osa tapahtuman ohjelmatoiminnoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia, osa lisämaksullisia ja osa sisältyy hintaan jne. Myös ilmoittautujista kerättävät tiedot vaihtelevat tapahtumittain. Winres hallitsee kaikki tapahtuman osat ja matkustajatietojen käsittelyn.

RÄÄTÄLÖITÄVÄT VARAUSKOMPONENTIT

Winres web-varauskomponentit ovat Comgate Oy:n uuden sukupolven tekniikkaa. Winres Web-varauskomponentit ovat WordPressiä varten rakennettuja dynaamisia varauskomponentteja, joilla pystytään luomaan täysin räätälöity varaustoiminto web-sivustolle. Uuteen tekniikkaan perustuessaan ne mahdollistavat erittäin nopean reaaliaikaisen yhteyden WinresCloudissa sijaitsevaan Winres-järjestelmään tai kolmannen osapuolen matkailupalveluun. Myös uusin design on otettu huomioon, tavoitteenamme on että varauskomponentit ovat aina erittäin käyttäjäystävällisiä ja tyylikkäitä.

Itse ylläpidettävät tapahtumasivustot

Voit itse ylläpitää tapahtumasivustoja helpoilla ylläpitotoiminnoilla. Pystyt ylläpitämään sivuston sisältöä, kuvia sekä muotoiluja.

Valmiit tapahtumasivupohjat - templatet

Ratkaisun sisältää useita valmiita sivustopohjia, joilla voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti erittäin tyylikkäitä tapahtumasivustoja. Comgate seuraa jatkuvasti matkailumaailman uusimpia web- ja mobiilitrendejä ja integroi WinresCloudin WordPress-ratkaisuun uusia tarkoitukseen sopivia, maailman tyylikkäimpiä templateja. Templatet sisältävät aina helposti opittavat muokkaustoiminnot, joilla pystyt itse muokkaamaan sivuston sisältöä ja valtaosaa ulkoasusta.

Sivustoarkistot

Ratkaisun kaikki sivustot arkistoidaan automaattisesti. Esimerkiksi usein toistuvissa tapahtumissa voidaan edellisestä tapahtumasivustosta tehdä kopio ja uuden tapahtuman sivusto voidaan viimeistellä tästä nopeasti.

Winres-perusjärjestelmä

Winres-perusjärjestelmä sisältää matkailuyrityksen varaus-, taloushallinta- ja CRM-toiminnot.
Alla esitellyt perusominaisuudet sisältyvät kaikkiin Comgaten toimittamiin Winres-ratkaisuihin.

Varaustoiminnot

Varaukselle valitaan asiakas, myytävät tuotteet ja hinnoitellaan tarvittaessa. Varaus tallennetaan ja laskut voidaan muodostaa heti tai myöhemmin. Järjestelmä hoitaa kaiken muun; verokäsittelyt, provisiot, kapasiteetit, hinnoittelut, historiat ja tiedot kirjanpitoon.

Laskutus- ja kassatoiminnot

Laskut muodostetaan suoraan varauksesta. Muutoksissa ja peruutuksissa vanhat laskut hyvitetään automaattisesti. Tulleet suoritukset huomioidaan automaattisesti uusissa laskuissa. Ennakko- ja loppulaskut saadaan samalla kertaa. Laskut voidaan tulostaa tai lähettää asiakkaalle sähköpostitse. Myös sähköinen laskutus (finvoice) on mahdollista ottaa käyttöön.

CRM Asiakashallinta

Kaikki varauksen tehneet asiakkaat yhteystietoineen tallentuvat järjestelmään. Uutta varausta aloitettaessa saadaan vanhan asiakkaan tiedot suoraan rekisteristä. Uusi asiakas lisätään rekisteriin suoraan varausta tehtäessä. Asiakkaiden ostot tilastoituvat automaattisesti. Tietoja hyödynnetään mm. tilastoinnissa ja poimittaessa asiakkaita erilaisiin postituksiin.

Myyntitilastot

Järjestelmä tilastoi myyntiä tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, agenteittain ja virkailijoittain. Raportit ajetaan aina tarvittaessa halutulle aikavälille. Raportit saadaan euroina tai matkustajamäärinä. Hakuperusteena on sekä varauspäivä että lähtöpäivä. Raporteille voidaan ottaa 1-4 vertailuvuotta, jolloin nähdään suoraan, miten kauppa käy suhteessa aikaisempiin vuosiin.

Myyntireskontra

Uudet laskut ja kassatapahtumat näkyvät reskontrassa automaattisesti ja välittömästi. Pankkiin tulleet suoritukset luetaan järjestelmään automaattisesti siirtotiedostosta. Laskukyselyjä voidaan tehdä varaukselle, asiakkaalle, agentille, kohteelle, lähtöpäivälle, jne. Erääntyneet ja huomautuslaskut voidaan ottaa esim. varaukselle, asiakkaalle ja agentille.

Raportit kirjanpitoon

Winres tiliöi myynnin automaattisesti jo varausta tehtäessä. Myynti päätetään kirjanpitoon kuukausittain. Myyntiraportin lisäksi tarvitaan ennakko- ja myyntisaamisraportit sekä lasku- ja suoritusluettelo. Kuukauden kirjanpito on käsitelty keskimäärin tunnissa. Kirjanpitoraporttien lisäksi ohjelmasta voidaan tulostaa raportti Kuluttajavirastolle.