Winres-järjestelmän liittäminen muuhun järjestelmään / palveluun

Ominaisuutta hyödynnetään jo esimerkiksi Intresin ja Winresin välisessä yhteydessä yleisesti ja kokous- ja konferenssijärjestelmässä, jossa rakennetaan tapauskohtaisia käyttöliittymiä. Malliratkaisu on dynaamisessa paketoinnissa, jossa yhden Intresin taakse on liitetty useita järjestelmiä, joiden kanssa Intres keskustelee samanaikaisesti muodostaessaan asiakkaalle hänen toivomaansa pakettia.

Myös paljon monimutkaisemmat ratkaisut ovat mahdollisia. Samaan kokonaisuuteen voidaan liittää useampia Winres- ja ulkopuolisia järjestelmiä.