Dołączanie systemu Winres do innego systemu / usługi

Funkcjonalność ta może być wykorzystywana w łączeniu systemów Intres i Winres oraz w systemie przeznaczonym do Spotkań i Konferencji gdzie tworzony jest specjalny interfejs Intres dla każdego wydarzenia. Rozwiązanie to jest używane do tworzenia pakietów gdzie kilka systemów jest podłączonych do Intres. Intres łączy się równocześnie z tymi systemami i tworzy pakiet wg. kryteriów klienta.

Możliwe są również bardziej skomplikowane rozwiązania gdzie łączy się ze sobą kilka systemów Winres z systemami zewnętrznymi.